Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio on kalabiologian, kalatalouden ja vesistötieteen ammattilaisten yhdessä vuonna 2010 perustama yritys, joka tuottaa erilaisia palveluja kotimaisten kalatalouden toimijoiden sekä kala- ja vesistötutkimuksen käyttöön. Tarjoamme esimerkiksi koekalastuksia, habitaattikartoituksia, taimenen kutupesäinventointia, vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmia, kalastuksenvalvontaa sekä ohjeistusta kalastuksen säätelyyn ja kalavarojen kestävän käyttöön. Vesi-Vision osaaminen pohjautuu monipuoliseen tutkimustiedon hyödyntämiseen, sekä näkemykseemme tukimustiedon ja jokapäiväisen kalastuksen sovittamiseksi toisiinsa. Kaiken taustalla on syvä halu ymmärtää ekosysteemien toimintaa ja sovittaa luonnonvarojen käyttö ympäristön ominaispiirteitä tukevaksi ja kestäväksi toiminnaksi.