Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio on kalabiologian, kalatalouden ja vesistötieteen ammattilaisten vuonna 2010 perustama yritys, joka tuottaa erilaisia palveluja kotimaisten kalatalouden toimijoiden sekä kala- ja vesistötutkimuksen käyttöön. Tarjoamme esimerkiksi koekalastuksia, habitaattikartoituksia, taimenen kutupesäinventointia, vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä kalastuksenvalvontaa. Annamme lisäksi kalastusalueille ja osakaskunnille ohjeistusta kalastuksen säätelyyn ja kalavarojen kestävän käyttöön.

Lisäksi tuotamme yrityksille erilaisia kalastukseen ja ulkonaliikkumiseen liittyviä palveluja, kuten esimerkiksi perhonsidonta- ja perhokalastustapahtumia, sekä näihin liittyvää koulutusta.

Vesi-Vision osaaminen pohjautuu laajaan ja konkreettiseen kenttätyökokemukseen, monipuoliseen tutkimustiedon hyödyntämiseen, sekä näkemykseemme tukimustiedon ja jokapäiväisen kalastuksen sovittamiseksi toisiinsa. Kaiken taustalla on syvä halu ymmärtää ekosysteemien toimintaa ja sovittaa luonnonvarojen käyttö ympäristön ominaispiirteitä tukevaksi ja kestäväksi toiminnaksi.